Pre Slovákov a Čechov žijúcich a pracujúcich v Nemecku ponúkame služby, ktoré vám uľahčia váš čas, zbavia vás zložitej birokracie a pomôžu vám dosiahnúť váš cieľ.  

Preklady

Ponúkame overené preklady s pečiatkou uznávané na úradoch a inštitúciach v Nemecku. Rovnako ponúkame aj služby tlmočníka pri rôznych príležitostiach, na súdoch a úradoch. 

Dane

Pracujete alebo pracovali ste ako zamestnanec v Nemecku? Ak áno, máte nárok na eventuálne preplatky dane z príjmu. Nechajte si pohodlne vypracovať daňové priznanie. Alebo 

poradenstvo pre živnostníkov. 

Prídavky

Pokiaľ žijete s deťmi v Nemecku alebo Váš hlavný príjem rodiny je z Nemecka, máte nárok na prídavky na deti z Nemecka. Vybavím Vám všetky žiadosti a formality pre prídavky na deti.