Výpis z registra trestov - pozor pri podávaní žiadosti online!

Pozor na neseriózne ponuky

Pri nástupe do nového zamestnania (ako aj pri iných príležitostiach), zamestnávateľ často vyžaduje výpis z registra trestov - nemecky Polizeiliches Führungszeugnis. 

 

V Nemecku existuje viac typov výpisu z registra trestov. Sú to napríklad výpisy - pre osobné potreby alebo pre zamestnávateľa, pre predloženia na úrade alebo rozširený európsky výpis z regsitra trestov. 

 

Ak potrebujete v Nemecku výpis z registra trestov, musíte zájsť na príslušnú radnicu (Bürgerberatung, Rathaus, Einwohnermeldeamt), mať so sebou platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) a podať si oň žiadosť.  Poplatok za vystavenie je aktuálne 13€.  Takisto môžete podať žiadosť online ale pozor! 

Všetko o výpise z registra trestov s dozviete v nemeckom a anglickom jazyku na stránke Spolkového úradu spravodlivosti. 

Žiadosť online pozor na "podvodníkov"

Pre občanov s elektronickým občianskym preukazom alebo pasom je možné podať žiadosť online. Pri tejto službe musíte dávať pozor, kde (na akej stránke) žiadosť podávate. Práve pri tejto možnosti existuje veľa neserióznych strániek, z ktorých najznámejšia je:  fuehrungszeugnis.net Nikdy nežiadajte o výpis z registra na tejto stránke. Ide totiž o šikovný trik. Dotyčný ponúka žiadosť online za rovnaký poplatok 13 EUR ako na príslušnom úrade. V skutočnosti ale len predáva online návod na to, ako si podáte žiadosť o výpis z registra trestov vo formáte PDF. 

 

Tým prídete o 13 Eur ale robíte sa aj voči osobe alebo úradu, ktorý vás na predloženie vyzval nevierhyhodným, keď oznámite, že ste žiadosť už dávno podali a stále vám nič neprišlo.

 

Vybavenie výpisu trvá ca. 10 až 14 dní.