Zvýšené pokuty v Nemecku

Zvyšujú sa pokuty za vybrané dopravné priestupky

S okamžitou platnosťou sa zvýšili pokuty za nasledovné priestupky v cestnej premávke v Nemecku: 

 

Priestupok Pokuta doteraz Zvýšená pokuta

Blokovanie, brzdenie

záchranných vozidiel

 20 Eur

320 Eur a 1 mesiac zákaz

riadenia

 

Mobilný telefón počas jazdy

60 Eur

100 Eur a body vo Flensburgu

Mobilný telefón pri jazde na 

bicykli

25 Eur

55 Eur

Ilegálne preteky 

400-500 Eur a 

zákaz jazdy

Peňažná pokuta až dva roky odňatia

slobody