Michal Weingart LL.M.

 

Narodený 8.12.1982 v Ilave na Slovensku

Od roku 2002 žijem v nemeckom Bielefelde

 

Moje štúdium som absolvoval ako Bachelor of Laws v študijnom odbore obchodné právo na odbornej vysokej škole FH-Bielefeld. V Novembri 2015 som dokončil magisterské štúdium Master of Laws LL.M. IT-Law & IP-Law na Leibniz univerzite v Hannoveri a na univerzite vo Viedni. Zameral som sa na nasledovné právne odvetvia:

 • internetové právo (IT-Law)
 • právo o ochrane osobných údajov
 • právo duševného vlastníctva (IP-Law)
 • ochrana osobných údajov
 • eCommerce
 • obchodné právo
 • pracovné právo
 • právo spoločností
 • daňové právo
 • zmluvné právo
 • právo Európskej Únie