Overené preklady a tlmočenie

Potrebujete preklad vašich dokumentov s razítkom v nemeckom alebo slovenskom jazyku? Žiaden problém! Preložíme vám vaše dokumenty rýchlo a za rozumnú cenu. 

Preklady

Overené preklady s pečiatkou zo Slovenčiny do Nemčiny a naopak:

 • rodné listy
 • svadobné listy
 • vysvedčenia
 • súdne rozhodnutia
 • rozhodnutia z úradov
 • a všetky ostatné dokumenty

Tlmočenie

Tlmočenie zo slovenského a českého jazyka do nemeckého a naopak:

 • na úradoch
 • na súdoch
 • pri obchodných jednaniach
 • na polícií
 • pri colnej kontrole
 • pre iných termínoch a podujatiach