Nárok na prídavky na dieťa po rozvode

Nárok, keď jeden z rodičov žije na Slovensku

Info pre ľudí, ktorí poberajú prídavky na deti z Nemecka a sú rozvedení alebo im niečo podobné hrozí. Nárok na prídavky na dieťa z Nemecka nezaniká, ak rozvedený rodič, ktorý žije na Slovensku s deťmi nepracuje. Ak pracuje alebo začne pracovať, nárok zaniká. Informácia je priamo od Familienkasse Bayern Nord z dnešného dňa - 26.10.2017