Vybavenie prídavkov na deti

Ak ste rodič a pracujete v zahraničí, máte podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 987/2009 a Nariadenia EÚ 883/2004 o Koordinácií systémov sociálneho zabezpečenia, po splnení určitých predpokladov, nárok na prídavky na dieťa a rodičovský príspevok z krajiny, odkiaľ je váš hlavný príjem alebo z tej, kde máte obvyklé bydlisko. Pri určovaní, z ktorej krajiny máte nárok na príspevky sa postupuje podľa Hl. III Kap. 8 čl. 68 ods.1 písm. a) podľa nasledovných predností: 1. nároky podľa miesta vykonávanej práce, 2. podľa vzniku nároku na dôchodok, 3.) na základe bydliska. To znamená, že ak je váš hlavný rodinný príjem z Nemecka, žiadosť si podávate tu v Nemecku. 

Ktoré dávky nariadenie zahŕňa?

- nemocenské dávky 

- dávky v materstve a v otcovstve

- dávky v starobe

- preddôchodkové dávky a invalidné dávky               

- pozostalostné dávky a dávky pri úmrtí

- dávky v nezamestnanosti

- rodinné dávky

- dávky v súvislosti s chorobami  

- dávky v súvislosti s chorobamia z povolania 


Čo všetko treba na prídavky na deti?

Pomôžem vám aj pri vybavovaní iných dávok! Stačí ak sa mi ozvete cez kontaktný formulár

Mám záujem o vybavenie prídavkov

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Vaše údaje sú v bezpečí. Máme zavedený bezpečnostný projekt informačného systému v zmysle §20 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014. 

Pre občanov žijúcich v Nemecku viď poučenie "Datenschutz" v spodnej časti stránky.