Čo všetko treba pre žiadosť o prídavky na deti?

Zoznam dokumentov:

- vypísané žiadosti s prílohami

- preložený sobášny list (preklad zabezpečím)

- preložené rodný list alebo listy detí (preklad zabezpečím)

- kópiu pracovnej zmluvy 

- potvrdenie zamestnávateľa (Arbeitgeberbescheinigung) 

  z prílohy Ausland. 

- vyrozumenie z daňového úradu o povinnosti, alebo čiastočnej

  povinnosti odvádzať daň z príjmu (kópia posledného daňového

  priznania - ak ste ešte nepodali, môžem vám ho vypracovať)

- potvrdenie o pobyte v Nemecku, Meldebescheinigung,

   potvrdenie od prenajímateľa a pod.

- prípadne kópie posledných výplatných pásiek  

Nasledovné informácie:

pre vyplnenie prílohy Ausland. 

 

Download
Príloha "Ausland" v českom jazyku
Aj spolu s potvrdením od zamestnávateľa
Anlage Ausland CZ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.1 MB

Manžel alebo osoba podávajúca žiadosť:

- Boli ste alebo ste teraz alebo počas poslednych 5 rokov zamestnaný? 

- Ak áno, od kedy do kedy a názov a adresa zamestnávateľa

 

- Boli ste alebo ste teraz alebo počas poslednych 5 rokov samostatne zárobkovo činná osoba?

- Ak áno, od kedy do kedy a názov a adresa sídla spoločnosti, živnosti a pod. 

 

- Ste alebo boli ste sociálne poistený v Nemecku?

- zdravotné poistenie?  áno, nie?

- dôchodkové poistenie? áno, nie? 

 

- ste sociálne poistený v zahraničí? (na Slovensku, v Českej Republike alebo inom štáte)

 

- Boli ste alebo mali ste teraz alebo počas poslednych 5 rokov:

- nezamestnaný

- dlhodobo chorý

- na materskej dovolenke

- vychovával dieťa doma

- pracovný úraz?

 

- Poberal ste alebo poberáte kvôli tomuto prerušeniu práce náhradu príjmu?

- ak áno, aký druh náhrady a odkiaľ

- za akú dobu, od..... do.....

 

 

-Poberal ste alebo poberáte za posledných 5 rokov dôchodok?

- ak áno aký druh a odkiaľ

- za akú dobu, od..... do.....

 

Manželka:

- Bola ste alebo ste teraz alebo počas poslednych 5 rokov zamestnaný? 

- Ak áno, od kedy do kedy a názov a adresa zamestnávateľa

 

- Bola ste alebo ste teraz alebo počas poslednych 5 rokov samostatne zárokkovo činná osoba?

- Ak áno, od kedy do kedy a názov a adresa sídla spoločnosti, živnosti a pod. 

 

- Ste alebo boli ste sociálne poistená v Nemecku?

- zdravotné poistenie?  áno, nie?

- dôchodkové poistenie? áno, nie? 

 

- ste sociálne poistená v zahraničí? 

 

- Bola ste alebo mala ste teraz alebo počas poslednych 5 rokov:

- nezamestnaná

- dlhodobo chorá

- na materskej dovolenke

- vychovávala dieťa doma

- pracovný úraz?

 

- Poberala ste alebo poberáte kvôli tomuto prerušeniu práce náhradu príjmu?

- ak áno aký druh a odkiaľ

- za akú dobu, od..... do.....

 

Mám záujem o vypracovanie žiadosti:

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Vaše údaje sú v bezpečí. Máme zavedený bezpečnostný projekt informačného systému v zmysle §20 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014. 

Pre občanov žijúcich v Nemecku viď poučenie "Datenschutz" v spodnej časti stránky.