Čo sa dá odpísať?

Ak ste pracovali v Nemecku a zamestnávateľ za vás odvdzal daň z príjmu a odvody do sociálnych poisťovní, máte vo väčšine prípadov nárok na vrátenie preplatku daní.

Daňový základ si môžte dodatočne znížiť odpisom nákladov, ktoré nemecké daňové právo akceptuje. Ak vaše náklady, o ktoré si môžete daňový základ znížiť, neprekračujú výšku 1000 EUR, bude váš daňový základ automaticky o túto sumu znížený ako "Arbeitnehmerpauschbetrag". Ak sú vaše náklady vyššie, započítava sa výška nákladov, ak neprekračuje stanovenú možnú hranicu. Daňové priznanie si môžete vypracovať aj samy alebo ho dať vypracovať mne. 

 

Ktoré položky znižujú daňový základ? 

Cesta do práce - jeden smer, náklady na pracovné oblečenie a prostriedky, ak si ich zamestnanec hradil sám. Náklady na cestu za rodinou, napríklad na Slovensko, ak sa jedná o príbuzných - manžel, manželka a deti. Pri cestovaní za rodinou sa odporúča vypracovať kalendár jázd. Rôzne poistiek, ak sa jedná o prípustné typy poistenia podľa EStG. Existuje veľa položiek, ktoré sa dajú dať do nákladov. Preto odporúčam zveriř vypracovanie daňového priznania niekomu, kto vie, ako vám daňový základ efektívne zníži. 

Daňový základ sa dá znížit aj o mimoriadne náklady!

Tieto náklady sú náklady na lieky, výdavky spojené s chorobou alebo iné definované v § 33 EStG

 

Rád vám vypracujem daňové priznanie na mieru!