Daňové triedy v Nemecku

Daňová trieda I.

Táto daňová trieda je pre:

  • slobodných   
  • vydatých / ženatých a ak váš partner nie je alebo je len čiastočne povinný platiť dane na území Nemecka
  • pre maželov, ak žijú oddelene, v rozvodovom konaní alebo sú rozvedení
  • rozídení partneri

Osloboditeľné sumy, pre nezdaniteľné položky, sa zadajú buď do účtovníctva alebo pri podaní daňového priznania. 

 

Daňová trieda II. 

 

Táto daňová trieda je pre rodičov, ktorí vychovávajú dieťa alebo deti sami bez druhého rodiča. 

Pre vdovcov a vdovy s minimálne jedným dieťaťom. 

 

Daňová trieda III. 

 

Táto daňová trieda je pre nasledovných zamestnancov: 

  • manželov alebo registrovaných partnerov, ak nežijú natrvalo oddelene a dobrovolne nezvolili daňovú triedu IV.
  • vdovcov a vdovy do doby jedného roku po úmrtí partnera

Tip! Ak jeden z manželov zarába minimálne 40 percent viac ako ten druhý, je pre pár výhodnejšia kombinácia daňových tried III. a V. 

 

Daňová trieda IV.

 

Rovnaká skupina zamestnancov ako pri triede III. Ak však partneri zarábajú približne rovnako, je pre nich výhodnejšie zvoliť kombináciu daňových tried IV. a IV. 

Ak má jeden z manželov / partnerov daňovú triedu III. spadá ten druhý automaticky do daňovej triedy V. Táto kombinácia je ale výhodná, len ak jeden zarába približne 40 percent viac ako ten druhý. Zmena daňovej triedy sa dá realizovať len raz za rok, preto treba dbať na to, aby ste boli zaradený do správnej daňovej triedy. 

 

Daňová trieda V.

 

Pre manželské páry alebo registrovaných partnerov. Na žiadosť manželov / partnerov ak jeden z nich zarába výrazne lepšie ako ten druhý v kombinácii s daňovou triedou III. Ten kto z nich lepšie zarába, bude zaradený do daňovej triedy III. 

 

Daňová trieda VI. 

 

Daňová trieda VI. je pre zamestnancov, ktorý majú k hlavnému príjmu jeden alebo viac bočných príjmov. Rovnako bude zaradený do triedy VI. kto je povinný podať daňové priznanie a toto elektronicky nepodá alebo sa sám, alebo cez svojho zamestnávateľa elektronicky nezaregistruje. Pri tejto daňovej triede je najvyššie daňové zaťaženie.