Formulár E 106

Osoby, ktoré pracujú v jednej krajine, ale žijú v inej krajine a vracajú sa tam aspoň raz týždenne, sú takzvaní cezhraniční pracovníci. Krajina, v ktorej sú zamestnaní, je zodpovedná za poistné krytie. Na to, aby bol človek oprávnený na dávky v chorobe a materstve v mieste bydliska, príslušná zdravotná poisťovňa mu musí vydať osvedčenie – formulár E 106. Vecné služby zahŕňajú lekárske a zubné ošetrenie, lieky a nemocničné ošetrenie.

 

Príklad:

Pani XY pracuje v Nemecku, ale žije na Slovensku a pravidelne navštevuje lekára. Aby to bolo možné, príslušná poisťovňa musí vydať osvedčenie E 106 v Nemecku. Tá musí vyplniť časť osvedčenia a vydať dve kópie formulára poistencovi. Tieto kópie potom predkladá poistená pani XY inštitúcii zdravotného / materského poistenia v mieste bydliska.

 

V prípade pani XY by to bolo "zdravotné poistenie" na Slovensku, čo je zdravotné poistenie podľa vášho výberu. Nemocenské dávky a dávky v materstve poskytnuté v na Slovensku sa potom účtujú na účet príslušnej inštitúcie v druhom členskom štáte. To znamená, že cezhraniční pracovníci môžu ísť k lekárovi alebo zubárovi v mieste svojho bydliska a ich príslušná inštitúcia im to zaplatí, ak majú tento formulár k dispozícii.

 

 

Pre rodinných príslušníkov nezamestnaných osôb s bydliskom v inom členskom štáte, ako je nezamestnaný, sa tento formulár používa tiež. Tiež dostávajú aj vecné dávky v štáte, v ktorom majú bydlisko. Tento formulár však platí len pre príbuzných a nie pre nezamestnaného. Formulár na stiahnutie: