Prehlásenie auta na nemecké značky a cestná daň

Cestná daň spadá v Nemecku pod správu colných úradov. 

 

Zatiaľ neexistuje jednotné riešenie, lebo každá spolková krajina má svoje nariadenia. 

 

Európsky zákon ale hovorí jasne:

Ak máte trvalý pobyt vo vašom členskom štáte a bývate v inej krajine EÚ kratšie ako 6 mesiacov, nemusíte si v nej svoje auto registrovať ani zaň platiť dane súvisiace s registráciou, pretože auto zostáva prihlásené v krajine vášho trvalého pobytu. Možno však budete musieť zaplatiť iné dane súvisiace s používaním vášho auta v tejto krajine - cestná daň. Túto budete musieť zaplatiť, akonáhle prektočíte dobu pobytu 6 mesiacov. Jej zaplatenie by ste nemali dlho odkladať a mať potvrdenie o jej zaplatení alebo jeho kópiu pri sebe vo vozidle, pre prípad námatkovej kontroly polície. 

Ak ste v krajine EÚ, v ktorej žijete kratšie ako 6 mesiacov, svoje auto neprihlásili, podľa zákona ho nemôžete požičiavať alebo prenajímať osobám s pobytom v tejto krajine. Takéto osoby môžu jazdiť vaším autom len vo vašom sprievode. 

Svoje auto však môžete požičať priateľom alebo rodine, ktorá vás prišla navštíviť, za predpokladu, že nemajú pobyt vo vašej novej krajine.

Ak plánujete zostať v cudzej krajine dlhšie ako 6 mesiacov, mali by ste si zmeniť aj miesto trvalého pobytu a svoje auto v nej musíte bezodkladne zaregistrovať.

 

Tip: Ak nie ste majiteľom vozidla, nechajte si napísať od majiteľa vozidla splnomocnenie na jeho používanie aj na cestách mimo štátu bydliska majiteľa vozidla. Toto splnomocnenie musí byť v Nemčine alebo úradne preložené do Nemčiny. So splnomocnením chodťe zaplatiť cestnú daň a majte aj splnomocnenie aj pptvrdenie o zaplatení stále vo vozidle pre prípad námatkovej kontroly. 

 

Presťahovanie sa do zahraničia

 

Ak sa sťahujete do inej krajiny EÚ (plánujete v nej zostať dlhšie ako 6 mesiacov) aj so svojím autom, budete ho v nej musieť zaregistrovať a zaplatiť všetky príslušné dane.

Svoje auto musíte prihlásiť čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 6 mesiacov od vášho príchodu. Povinné zákonné poistenie je v Nemecku oveľa drahšie ako na Slovensku. Aby vás v nemeckej poisťovni nebrali ako vodiča - začiatočníka, nechajte si od vašej doterajšej poisťovne vystaviť potvrdenie o priebehu poistenia a o bezškodovom priebehu. V Nemecku sú výhodné poisťovne pre motorové vozidlá hlavne: HUK Coburg, Generali a internetové poisťovne bez kammených pobočiek. Nechajte si vypracovať ponuku od viacerých pre porovnanie. Rozdiely sú niekedy veľmi vysoké. 

 

Študenti

 

Ak ste v cudzej krajine len kvôli štúdiu, nemusíte si tam auto zaregistrovať ani zaň platiť daň počas celej dĺžky vášho študijného pobytu.  Ak ale počas vášho pobytu začnete ako študent pracovať, svoje auto musíte v tejto krajine zaregistrovať a rovnako zaplatiť všetky s tým spojené poplatky.  

 

Pendleri a cezhraničný pracovníci

 

Cezhraničný pracovník (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) je osoba, ktorá pracuje v jednom štáte, ale žije v inom a vracia sa domov minimálne raz za týždeň. Pendler sa vracia spravidla častejšie. 

Ak na dochádzanie za prácou z vašej krajiny do krajiny výkonu práce používate vlastné auto, musíte ho zaregistrovať a platiť zaň daň v krajine trvalého pobytu, a nie v krajine výkonu práce.

Ak používate firemné auto (zaregistrované v krajine, v ktorej pracujete), môžete ho používať na súkromné účely v krajine trvalého pobytu bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať.

 

Zdroj europa.eu